Cú Phong Thủy

Tượng chim Cú phong thủy đá thạch anh hồng Nam Mỹ S5018-6

680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.4cm x 2.2cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng

Tượng chim Cú phong thủy ngọc Đông Linh Hồng Kông S5018-3

690,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo ngọc đông linh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.8cm x 2.5cm x 1.2cm + Khối lượng: 16.1gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng mang

Tượng chim Cú phong thủy đá thạch anh trắng Nam Mỹ S5018-1

820,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.4cm x 2.2cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng

Tượng chim Cú phong thủy đá mắt mèo Nam Mỹ S5018-2

790,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2.5cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng mang

Tượng chim Cú phong thủy ngọc tủy Hồng Kông S5018-4

830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo ngọc tủy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.8cm x 2.5cm x 1cm + Khối lượng: 16gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng mang đến

Tượng chim Cú phong thủy đá thạch anh đen Nam Mỹ S5018-5

790,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá thạch anh đen (hắc ngà, onyx) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.7cm x 2.5cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt.