Cú Phong Thủy

Tượng chim Cú phong thủy đá thạch anh hồng Nam Mỹ S5018-6

680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.4cm x 2.2cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng

Tượng chim Cú phong thủy ngọc Đông Linh Hồng Kông S5018-3

690,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo ngọc đông linh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.8cm x 2.5cm x 1.2cm + Khối lượng: 16.1gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng mang

Tượng chim Cú phong thủy đá thạch anh đen Nam Mỹ S5018-5

790,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá thạch anh đen (hắc ngà, onyx) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.7cm x 2.5cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt.

Tượng chim Cú phong thủy đá thạch anh trắng Nam Mỹ S5018-1

820,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá thạch anh trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.4cm x 2.2cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng

Tượng chim Cú phong thủy đá mắt mèo Nam Mỹ S5018-2

790,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2.5cm x 1cm + Khối lượng: 14gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng mang

Tượng chim Cú phong thủy ngọc tủy Hồng Kông S5018-4

830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cú mèo ngọc tủy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.8cm x 2.5cm x 1cm + Khối lượng: 16gr. + Ý nghĩa: Là biểu tượng của nhà tiên tri và trí tuệ, sự thông minh sáng suốt. Có khả năng mang đến